Om oss

Nordic EcoRecond

Vad är ängtvätt?

Skillnaden mellan en ångtvätt och en konventionell tvätt är att ångvattnet genererar trycksatt ånga istället för vatten. Medan du reducerar vattenförbrukningen till nästan noll får du samma effekt – en ren och torr bil. En ångbiltvätt är utmärkt för både plana karossdelar och för hjul, navkapslar, aluminiumfälgar, den kan också nå svårtillgängliga platser såsom dörrlister och luckor. Ånga kan också användas för att rengöra motorn som är
mycket säkrare än att rengöra den med en högtryckstvätt, eftersom att ångan inte skadar elektroniska komponenter.

Polerar motorhuv
Polerar bilens strålkastare

Fördelar

  • Det behövs endast en bråkdel av vatten för att göra samma jobb som en högtryckstvätt (t ex endast 4 liter vatten per biltvätt) (medan en biltvätt med högtryckstvätt förbrukar flera hundra liter vatten).
  • Det rinner inga stora mängder vatten blandat med kemikalier i vårt avloppssystem.
  • Tar bort smuts, fettfläckar, bakterier, mögel, jäst och svampar.
  • Sparar tid.
  • Tar bort dålig lukt och steriliserar.
  • Minskar behovet av kemiska rengöringsmedel.
  • Vattnet förorenas inte.
  • Behövs inget speciellt avloppssystem.

Var rädd om vårt vatten!

Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna en gång seglade i. Det kommer inget nytt vatten utan det vatten som finns ingår i ett evigt kretslopp. Det är därför det är väldigt viktigt att vi alla tar hand om det vatten vi har.
Mycket handlar om vad vi släpper ut i avloppet. Grundregeln är att ingenting annat än bajs, kiss och toalettpapper ska spolas ner i toaletten.
När man tvättar på sin garageuppfart eller gata rinner det orenade vattnet ner, via dagvattenbrunnar, sedan direkt ut i naturen och förorenar närmaste vattendrag, sjö eller hav.

Vad är ditt vatten värt?

Vatten är en absolut nödvändighet för att vi ska överleva. Därför är det viktigt att vi tar hand om det. Tillsammans.
Gör vattnet och miljön en tjänst och tvätta bilen på en miljövänlig biltvätt.